Регистрация

Моля, попълнете внимателно формата за регистрация. Всички полета или опции за избор са задължителни!

  Ваша снимка:

  Предпочитана заетост:

  Заплащане: (посочете една или повече от трите опции)

  1. лв/час

  2. лв/месец

  3. по договаряне


  За дете на каква възраст предпочитате да се грижите:

  Имате ли деца: ДаНе

  Вашият социален статус:

  Вашият трудов статус:

  Образование:

  Имате ли специфични заболявания: ДаНе

  Пушач ли сте: ДаНе

  Имате ли възможност да водите/вземате дете от детска градина или училище: ДаНе

  Бихте ли се грижили за повече от едно дете: ДаНе

  Бихте ли се грижили за дете със специални нужди (дете с увреждания): ДаНе

  Извършвате ли и домакинска работа: ДаНе

  Можете ли да оказвате първа помощ на деца:ДаНе

  Имате ли шофьорска книжка: ДаНе

  Можете ли да работите през почивните дни: ДаНе

  Имате ли възможност за работа с пренощуване: ДаНе

  Работите ли сред домашни любимци: ДаНе

  Имате ли предишен опит и препоръки: ДаНе

  Можете ли да представите медицинско свидетелство: ДаНе

  Можете ли да представите свидетелство за съдимост: ДаНе

  Допълнително описание:  Регистрирайте се като детегледачка или домашна помощница