Политика за поверителност

Политика за поверителност за защита на личните права

Настоящият текст съдържа информация относно Политиката за поверителност, към която Homehelper се придържа във връзка със събирането, използването и разкриването на лични данни, които могат да се предоставят чрез www.homehelper.eu (наричан по-долу „Сайт“).

Чрез използването на homehelper.eu, вие се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани, използвани, обработвани и разкривани в съответствие с Политиката за поверителност.

„Информация“ означава лични данни за физическо лице, самоличността на което се удостоверява посредством личен номер или един или повече критерии. В някои случаи информацията може да бъде приета за нелична (неудостоверяваща самоличността на ф.л.).

Homehelper гарантира поверителността на вашите лични данни и уверява, че те ще се ползват в съответствие с Политиката за поверителност и българското законодателство.

КАК И КАКЪВ ВИД ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

Личните данни и друга информация се събират чрез уеб сайта и със съгласието на Потребителя, което той е дал на Homehelper. Под „съгласие на Потребителя“ се разбира всяко изявление, с което физическото лице се съгласява неговите/нейните Лични данни да бъдат събрани и обработени. Приемането на Политиката за поверителност на Homehelper се счита за съгласие от страна на физическото лице.

Всички лични данни се събират за определени и законосъобразни цели и няма да бъдат допълнително обработвани или разпространявани по никакъв начин. Предоставяните лични данни трябва да бъдат точни и актуални към момента, в който се въвеждат. Те се изтриват или коригират, ако са неверни или несъответстващи на целите, за които се събират.

При регистриране в Сайта се предоставя информация, както следва:

 • Име и фамилия
 • Възраст
 • Населено място
 • Лична снимка
 • Предпочитано работно време
 • Предпочитано заплащане
 • За дете на каква възраст предпочитате да се грижите
 • Имате ли деца
 • Вашият социален статус
 • Вашият трудов статус
 • Националност
 • Владеене на чужди езици
 • Образование
 • Специфични заболявания
 • Пушач ли сте
 • Имате ли възможност да водите/вземате дете от детска градина или училище
 • Бихте ли се грижили за повече от едно дете
 • Бихте ли се грижили за дете със специални нужди (дете с увреждания)
 • Извършвате ли и домакинска работа
 • Можете ли да оказвате първа помощ на деца
 • Имате ли шофьорска книжка
 • Можете ли да работите през почивните дни
 • Имате ли възможност за работа с пренощуване
 • Работите ли сред домашни любимци
 • Имате ли предишен опит и препоръки
 • Можете ли да представите медицинско свидетелство
 • Можете ли да представите свидетелство за съдимост
 • Актуален телефонен номер
 • Актуална електронна поща

Информацията в горния списък може да се променя периодично. Homehelper си запазва правото на изисквания за установяване и проверка на вашата самоличност с цел защита на интересите на други потребители.

Homehelper ще обработва здравна информация по отношение на детегледачки, предоставена от всички регистрирали се в сайта с тяхното изрично съгласие. Приема се, че всяка детегледачка, която предоставя информация относно своето здраве, дава доброволно съгласие Homehelper да обработва този вид Лични данни.

Чрез ползването на уебсайта, ние получаваме определена информация за вас, която може да се раздели в следните категории:

 • Местонахождение: Можем е да извлечем информация за приблизителното ви местонахождение чрез вашия АйПи адрес.
 • Ползване и предпочитания: Можем да събираме информация за използването на услугите, предпочитанията и настройките на посетителите и потребителите на сайта. Събирането на тези данни става чрез използването на т.нар. „бисквитки“ и/или други подобни технологии.
 • Дигитално устройство: Можем е да получим подробна информация за вашето устройство и мобилна мрежа.
 • Други източници: Можем да получим информация за вас или вашите връзки, ако се влезете в сайта чрез социални медии (Facebook, Google+ и др), приложения и др.

Предоставянето на лични данни от ваша страна е доброволно. Ако не искате да предоставяте каквато и да било информация, не регистрирайте потребителски акаунт/обява в Сайта.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Homehelper изисква информацията, посочена по-горе, за да осигури връзката на хора, търсещи услуги гледане на деца (детегледачки), с хора, желаещи да осигурят тези услуги (родители). Информация за потребителите се съхранява толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на горните цели или колкото се изисква от законодателството.

Homehelper има право да разкрива информация, получена чрез Сайта, за да предоставя услугата и да защитава своите законни права. „Получател” е физическо или юридическо лице, орган на държавна или местна власт, на който се разкриват лични данни, независимо дали е трето лице, или не.

Регистрирайки се като Детегледач/ка, вие давате изричното си съгласие Homehelper да предоставя вашия актуален номер на мобилен телефон и адрес на електронна поща. Ние не извършваме и не насърчаваме търговия с информация. Ние няма да продаваме вашите Лични данни на трети лица, нито ще ги използваме с каквато и да е маркетингова цел към трети страни.

Предоставените мобилни телефонни номера и имейли на Потребителите могат да бъдат подложени на проверка за удостоверяване от страна на Homehelper. Homehelper има право да се свърже с компетентните органи, ако установи незаконни дейности незаконни или нарушаване условията за ползване на Личните ви данни.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Декларация на Потребителя

Съгласно член 4, алинея 1, точка 2 от българския Закон за защита на личните данни и като приемам настоящите официални правила, т.е. Политиката за поверителност и Общите условия на Homehelper, с настоящото се съгласявам и заявявам, че: (1) съм запознат/а с целите на обработването на личните ми данни; (2) Предоставям личните си данни доброволно; и (3) изрично и доброволно давам информирано съгласие Личните ми данни да бъдат обработвани от Homehelper за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, включително личните ми данни да бъдат разкрити на получатели в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Аз се съгласявам Личните ми данни и да бъдат обработвани в съответствие с член 5, ал.2 и 3 и член 36г, ал. 1, т. 3 от българския Закон за защита на личните данни, както е описано по-горе.

Имате право на достъп до Лични данни, свързани с вас. При упражняване на правото си на достъп вие имате право по всяко време да поискате следното от Homehelper:

 • потвърждение дали се обработват данни, отнасящи се до вас, информация относно целта на тази обработка, както и категориите получатели, на които се разкриват данните
 • информация за автоматизирани обработки на вашите данни
 • отстраняване, коригиране или блокиране Личните ви данни, чието обработване не отговаря на закона за защита на лични данни
 • уведомяване на всички трети страни за всяко премахване, коригиране или блокиране на личните ви данни

Всички права, споменати по-горе, се изпълняват чрез писмено изявление до Homehelper. То трябва да бъде издадено от самото физическо лице или от всяко лице, упълномощено от него/нея чрез нотариално заверено пълномощно.

СИГУРНОСТ

Homehelper гарантира, че вашите Лични данни са абсолютно защитени чрез прилагането на най-добрите възможни технически, оперативни и организационни мерки.

Този сайт съдържа линкове и препратки към други сайтове, които имат друг тип Политиката за поверителност. Homehelper не може да отговаря за политиката и практиките на сайтове, обслужвани от други лица/компании.

БИСКВИТКИ

Когато използвате уеб сайта на Homehelper, ние автоматично събираме определен вид информация за вашето дигитално устройство или уеб браузър. Тази информация обикновено се счита за Нелична информация.

БИКСВИТКИ

Сайтът на Homehelper използва „бисквитки”, за да идентифицира кои страници сте посетили. „Биксвитките” представляват една малка част от данни, съхранявани на вашия персонален компютър или мобилно устройство от вашия интернет браузър. Ние използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието, което виждате на нашия сайт. Повечето интернет браузъри могат да бъдат настроени така, че да забранят използването на бисквитки, но в тези случаи може да не получите достъп до определени функции на сайта.

Използваме и инструменти за проследяване на трети страни с цел подобряване на работата и функциите на нашия сайт. Тези инструменти са предназначени да събират само не-лична информация за това как се използва сайта. С приемането на тази Политика за поверителност вие разбирате, че тези инструменти се създават и управляват от страни извън нашия контрол. Homehelper не носи отговорност за това каква информация е получена от тези трети страни или как те я използват.

АВТОМАТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Homehelper автоматично получава информация от вашия интернет браузър, включваща името на сайта, от който сте влезли, името на сайта, към който сте се насочили, когато напускате нашия, вашия АйПи адрес, който използвате за достъп до Интернет, вашият интернет-доставчик, тип на търсачката, тип мобилно устройство и компютърна операционна система. Цялата тази информация използваме заа нализиране тенденциите сред нашите потребители и да подобряване на нашия сайт.

ИЗМЕНЕНИЯ

Homehelper си запазва правото да променя, допълва или премахва всяка част от тази Политика за поверителност по всяко време. Ние ще ви уведомим чрез сайта или чрез електронната поща за всички промени. Измененията на настоящата Политика за поверителност влизат в сила след публикуването на страницата www.homehelper.eu уебсайт. Вие я приемате, ако продължите да използвате сайта след публикуването на промените в тази Политика за поверителност.

Ако имате допълнителни въпроси, свързани с личната ви информация, можете да се свържете с нас от страница за контакт.

Регистрирайте се като детегледачка или домашна помощница